Novinky a zaujímavosti

Navštívili nás žiaci zo ZŠ Školní

V januári navštívili našu spoločnosť žiaci zo ZŠ Školní vo Veľkom Meziříčí v rámci exkurzie zameranej na výber povolania.

Priestormi našej spoločnosti VÝTAHY ich previedol Martin Krejčí, vedúci výrobného oddelenia. Počas prehliadky oboznámil žiakov s históriou našej spoločnosti, s výrobou a montážou výťahov a s možnosťami štúdia odboru Výťahár na HŠ Světlá a SOŠŘ velké Meziříčí.

Čítať ďalej...

PF 2023

Vážení zákazníci, obchodní partneri a kolegovia,

Ďakujeme vám za vašu dôveru a spoluprácu v tomto roku a želáme vám veselé Vianoce a úspešný rok 2023.

Vaše VÝTAHY, s.r.o.

Vytahy PF2023_1080x1080_02

 

Zabudovanie výťahov do zrkadla schodištia

Priestor pre nový výťah v rámci schodiska panelového domu Už niekoľko rokov úspešne montujeme výťahy do štvor- a päťposchodových bytových domov, do ktorých neboli výťahy pri ich výstavbe v 70. a 80. rokoch umiestnené, hoci tu pre nich bol pripravený priestor medzi ramenami schodísk – tzv. zrkadlo schodiska.

V našej spoločnosti sme vyvinuli vlastné konštrukčné riešenie, ktoré osadenie výťahom umožňuje. Nazývame ho "zabudovanie výťahu do zrkadla schodiska".

Čítať ďalej...

Z celorepublikového finále súťaže Talenty pre firmy T-Profi sme priviezli 4. miesto!

31. 8. 2021 sme sa spolu so Strednou priemyselnou školou Třebíč zúčastnili celorepublikového finále súťaže Talenty pre firmy T-Profi, v ktorom sme sa umiestnili na krásnom 4. mieste.

Cieľom tejto súťaže je podporiť polytechnickou výučbu na školách, zvýšiť prestíž technických odborov vo vzdelávacom systéme a propagovať spoluprácu zamestnávateľov so základnými a strednými školami. Hospodárska komora, ktorá súťaž organizuje, týmto projektom zároveň reaguje na aktuálne potreby trhu práce, ktorým v posledných rokoch nezodpovedá štruktúra absolventov stredných alebo vysokých škôl.

Fotografie zo súťaže

Článok o odbore Výtahář na iDNES.cz

14. 2. 2021 vyšiel na spravodajskom portále iDNES.cz článok o odbore Výtahář, ktorý po 20 rokoch znovu ožil na HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí, a to aj vďaka našej spoločnosti.

Pre žiakov sme v našej firme vybudovali špecializovanú dielňu s kabínami výťahov, kde si v rámci praxe trénujú rôzne postupy. Zabezpečujeme pre nich aj prednášky odborných predmetov a šikovným absolventom ponúkame tiež zamestnania.

Zo súťaže T-Profi - Talenty pre firmy sme priviezli zlato

Vyhrali sme súťaž T-Profi Talenty - toto je náš víťazný tím12. 2. 2020 sme sa zúčastnili krajského kola odbornej súťaže T-Profi - Talenty pre firmy, ktorú organizuje Krajská hospodárska komora Kraje Vysočina spolu s Hospodárskou komorou Českej republiky. Jej cieľom je prilákať deti k technickému vzdelávania, podporiť polytechnickou výučbu, posilniť kvalitu odbornej prípravy a propagovať spoluprácu zamestnávateľov so strednými a základnými školami.

Čítať ďalej...

Výťah pre Strednú priemyselnú školu Třebíč

20. 1. 2020 sme na Strednej priemyselnej škole Třebíč slávnostne sprevádzkovali malý nákladný výťah MB 100, ktorý budú žiaci používať ako výučbovú pomôcku. Dúfame, že dobre poslúži.

Celkový pohľad na nové teleso výťahu pre Strednú priemyselnú školu TřebíčMalý nákladný výťah MB 100 pre Strednú priemyselnú školu Třebíč od firmy VÝTAHY, s.r.o.Sprevádzkovanie nového nákladného "minivýťahu" pre Strednú priemyselnú školu TřebíčDetailný pohľad na nový presklený nákladný výťah pre Strednú priemyselnú školu Třebíč

Článok o odbore Výtahář v MF DNES

Článok o odbore Výťahár v MF DNES - spomínaná je aj firma VÝTAHY, s.r.o.

V MF DNES nedávno vyšiel článok s názvom Výtaháři zo Svetlé sú nad zlato, ktorý pojednáva o znovuotvorenie odbore Výtahář na Hotelová škola Svetlá a Stredná odborná škola remesiel Velké Meziříčí.

Autorka článku v ňom zmieňuje aj našu spoločnosť VÝTAHY, s.r.o., ktorá sa na opätovné otvorenie odboru podieľala, a ktorá žiakom zabezpečuje odborný výcvik a výučbu špecializovaných predmetov.

Prečítajte si celý pdfčlánok.

Podieľame sa na prestížnej tour luxusných vozidiel Mercedes, Jaguar a Bugatti

VÝŤAHY, s.r.o. sa podieľa na prestížnej tour luxusných vozidiel značiek Mercedes, Jaguar a Bugatti, ktorá prebieha v obchodných centrách u nás i v zahraničí.

Pre tieto výnimočné výstavy zabezpečujeme vývoj, povrchové úpravy a dodávku materiálov pre opláštenie konštrukcií, popisné tabule, stĺpiky atď., Ktoré môžete vidieť na fotografiách z Galérie Kaskada v Štetíne, Galéria Vaňkovka v Brne (tu stojí za povšimnutie naše popisné tabule v tvare volante) a Galéria Krakowska v Krakowe.

Čítať ďalej...