Enviromentálna politika

Hlavním cílem činnosti společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami při trvalém zvyšování péče o životní prostředí se snahou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí svých činností, výrobků a služeb ve fázích návrhu, výroby, užití a dožití našich produktů. Trvalého zvyšování povědomí o životním prostředí dosahujeme za aktivní účasti všech zaměstnanců, z nichž každý se podílí podle svých možností na minimalizaci vlivu své činnosti na životní prostředí. Společnost chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit.

Vedení společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí proto vyhlašuje v zájmu minimalizace svých vlivů na životní prostředí při vývoji, výrobě a užití svých produktů následující Environmentální politiku, která vychází ze strategie společnosti a patří v integraci s politikou kvality a BOZP k nejdůležitějším prioritám.

  1. Zlepšovat systém environmentálního managementu dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001 v integraci se systémem managementu kvality dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001 a se systémem řízení bezpečnosti práce dle mezinárodního standardu ČSN OHSAS 18001.
  2. Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a snižovat tak při všech svých výrobních činnostech dopady na životní a pracovní prostředí.
  3. Považovat za základ a samozřejmost dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí.
  4. Předcházet havarijním stavům prosazováním prevence ve všech činnostech.
  5. Zajistit závazek prevence znečišťování snižováním produkce odpadů a energetické náročnosti a zároveň zvyšováním podílu recyklovatelných odpadů a stupněm využití všech surovin a materiálů a také prosazováním technologií šetrnějších k životnímu prostředí.
  6. Sdělujeme tuto politiku všem osobám, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti a přiměřeně i všem zainteresovaným stranám, tj. zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, státní správě a veřejnosti.
  7. Rozpracovat a realizovat tuto environmentální politiku stanovením měřitelných a kontrolovatelných environmentálních cílů, které budou vyhlašovány na období jednoho roku a které budou pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány. Každý cíl potom bude vždy rozpracován do jednotlivých environmentálních programů.