VÝTAHY, s.r.o.

Vrchovecká 216
594 29 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 521 531
Fax: +420 566 521 750
IČO: 46342354
DIČ: CZ 46342354
Obchodný register KS v Brne, oddiel C, vložka 5254 

Vedenie spoločnosti

Meno, Pozícia Mobilné číslo
Telefónne číslo
Ing. Viktor Sobotka
Riaditeľ spoločnosti
+420 777 780 719 
+420 566 521 531 kl. 110
Luboš Minařík ml.
Vedúci obchodného úseku - zástupca riaditeľa spoločnosti
+420 777 780 731
+420 566 521 531 kl. 133
Jan Pavelec
Vedúci technického úseku
+420 777 780 733
+420 566 521 531 kl. 120
Oldřich Kuřec ml.
Vedúci úseku projekcie
+420 777 780 732
+420 566 521 531 kl. 134
Martin Krejčí
Vedúci úseku výroby
+420 777 454 248
+420 566 521 531 kl. 203
Eduard Kadela
Vedúci úseku montáže a servisu
+420 777 780 704
+420 566 521 531 kl. 160
Bc. Tereza Jičínská
Vedúci úseku ekonomiky
+420 775 858 689
+420 566 521 531 kl. 146
Stanislav Krejčí
Vedúci lakovní, manažér environmentu, public relations pre EMS, správca investícií
+420 777 780 725
+420 566 521 531 kl. 115
Ondřej Hladký
Vedúci nákupu
+420 778 453 150
 +420 566 521 531 kl. 209
Ing. Jaroslav Krejčí
Vedúci skladu
+420 778 452 455
+420 566 521 531 kl. 126
Pavel Smolík
Manažér kvality, vedúci kontroly a riadenia kvality
+420 777 565 770
+420 566 521 531 kl.115
Pavel Smolík
Vybavovanie reklamácií
+420 777 565 770
+420 566 521 531 kl. 114
David Havlíček
Obchodný zástupca pre predaj hutného materiálu a lakovanie
+420 777 780 730
+420 566 521 531
Predajňa hutného materiálu
+420 777 503 390
+420 566 521 535

Obchodné zastúpenie pre Slovensko

Obchodní a servisní partneři pro Slovensko

VÝŤAHY VÝCHODTT – VÝŤAHYLIFT SERVIS LeviceČELKO LIFTS
Údenárská 5178/3 Beethovenova 26 A. Kmeťa 32 Centrum 27/32
080 01 Prešov 917 08 Trnava 934 05 Levice 017 07 Považská Bystrica
Tel.: +421 915 944 266 Tel.: +421 905 345 298 Tel.: +421 596 346 503 Tel.: +421 944 105 123
www.vytahy-vychod.sk www.tt-vytahy.sk www.liftservis.sk www.vytahari.sk
       
BYTTERM a.s.NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVOEXIS ŽILINA, s.r.o. 
Sleziánská 4 Nábrežná 22  Višňové 375   
010 77 Žilina 940 01 Nové Zámky  013 23 Žilina   
Tel.: +421 417 249 100 Tel.: +421 356 410 716 Tel.: +421 415 652 645
www.bytterm.sk www.nzbd.sk www.exiszilina.sk