Lôžkové výťahy pre zdravotnícke zariadenia

Lôžkové výťahy sú kľúčovou súčasťou vybavenia nemocníc a domovov dôchodcov, kde sú určené na prepravu pacientov, nemocničných lôžok, zdravotníckeho personálu alebo zdravotníckeho materiálu.

Tieto výťahy sú navrhnuté s ohľadom na potreby nemocničného prostredia a zahŕňajú::

  • Automatické dvere dostatočne široké na ľahkú manipuláciu s lôžkom.
  • Vnútorné vybavenie vhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou (podobne ako výťahy pre invalidné vozíky).
  • Nastavenie prioritnej jazdy pre akútne prípady.
  • Veľké rozmery kabíny a nosnosť podľa noriem.

Bezpečnosť v neočakávaných situáciách

Lôžkové výťahy sa často používajú na evakuačné účely a sú vybavené záložným zdrojom napájania z batérie, ktorý v prípade výpadku elektrického prúdu zabezpečí prevádzku až na 45 minút.

Kvôli bezpečnosti sú evakuačné výťahy vybavené aj bezhalogénovou (nehorľavou) kabelážou v šachte aj v strojovni. Tým sa zabezpečuje nielen pohodlie pacientov a personálu, ale aj ich maximálna bezpečnosť v nemocničnom prostredí.

bezpecnost-luzkovy-vytah