Rekonštrukcia výťahov

Na Slovensku je stále veľké množstvo výťahov s prevádzkovými rizikami rôzneho stupňa nebezpečnosti. Riešením - v závislosti od ich stavu - je buď kompletná výmena, alebo rekonštrukcia. Toto rozhodnutie následne predĺži životnosť výťahu a výrazne zníži ďalšie náklady na údržbu a servis.

5 dôvodov na rekonštrukciu výťahu

 1. Nový a moderný dizajn 
 2. Zlepšené jazdné vlastnosti a jednoduchšie ovládanie výťahu 
 3. Väčšia nosnosť výťahovej klietky a väčšia podlahová plocha 
 4. Odstránenie prevádzkových rizík v súlade s platnými európskymi normami 
 5. Zvýšenie bezpečnosti prepravovaných osôb a servisných technikov na úroveň predpísanú v EÚ

Rekonštrukcia a modernizácia výťahu

Rozsah modernizácie sa vždy riadi normami a želaniami zákazníka. Cieľom je však zvyčajne bezpečnejší, pohodlnejší, spoľahlivejší a úspornejší výťah.

Rekonštrukciou výťahu získate:

 • priestrannejšia klietka 
 • väčšia nosnosť 
 • väčšia šírka vstupných dverí 
 • vyšší komfort jazdy 
 • presné zastavovanie na staniciach 
 • moderný dizajn výťahu 
 • eliminácia prevádzkových rizík (výťah je v súlade s platnými európskymi normami) 
 • výťah zodpovedá platným európskym normám
vytahy-rekonstrukce-vytahu-1
vytahy-rekonstrukce-vytahu-2-orez

Bezpečnejší a pohodlnejší výťah

Vďaka klietkovým dverám nehrozí nebezpečenstvo uviaznutia osoby vo výťahu a zvyšuje sa presnosť zastavenia v stanici. Okrem toho je klietka zabezpečená proti nadmernej rýchlosti smerom nahor a vybavená obojsmerným komunikačným zariadením naprogramovaným na trvalú záchranu (servis). Nehrozí ani nebezpečenstvo otvorenia šachtových dverí, keď klietka nie je v stanici.

Výťah má po výmene starého reléového ovládania za moderné mikroprocesorové ovládanie s frekvenčným meničom oveľa plynulejší pohyb a zastavuje sa na úrovni stanice až po spomalení. Po odstránení starých dielov v elektronike a pohone sa zvýšila aj spoľahlivosť prevádzky výťahu. Ekonomickou výhodou rekonštruovaných výťahov sú menej časté návštevy servisných technikov.


Štýlový interiér výťahu

Interiér klietky radi prispôsobíme vašim požiadavkám. Štandardne ju vyrábame v jednoduchom antivandalskom, ale modernom a vkusnom dizajne. Steny klietky sú obložené POLYREY fóliou (materiál používaný na povrchy kuchynských pracovných dosiek) v kombinácii s nerezovými doplnkami (rohové lišty, vstupný portál, kopačky, ovládacia doska, madlo atď.), na podlahu kladieme protišmykovú ALTRO (plastovú krytinu).

Osvetlenie klietky zabezpečujú bodové svietidlá inštalované v nosnom alebo podhľadovom strope. Akúkoľvek časť v interiéri výťahu možno v prípade poškodenia ľahko a lacno vymeniť.

Výmena hriadeľa

Modernizácia výťahu v oceľových šachtách zahŕňa výmenu obloženia šachty. Sieťovina aj drôtené pletivo sú podľa noriem nevhodným opláštením a je potrebné ich nahradiť plnohodnotným materiálom s požadovanou pevnosťou v nehorľavom vyhotovení. Najvhodnejším a nákladovo najefektívnejším riešením je opláštenie šachty doskami, ktoré možno natrieť farbou.Európske normy pre prevádzku výťahov

Existujúca európska norma stanovuje prevádzkové riziká pri prevádzke výťahov a rozdeľuje ich na vysoké, stredné a nízke riziká podľa ich závažnosti a frekvencie výskytu. Minimálna úroveň bezpečnosti výťahov je stanovená v právne záväznom nariadení vlády č. 27/2003 Z. z. v jeho prílohe 1. Ak tieto dva predpisy spojíme s konštrukčnou normou, môžeme konštatovať, že výťah je úplne bezpečný len vtedy, ak jeho konštrukcia a použitá technológia neobsahuje žiadne prevádzkové riziká vysokej a strednej úrovne.

vytahy-rekonstrukce-vytahu-3