Servis a náhradné diely

Servisujeme výťahy na celom Slovensku

Hľadáte kvalitnú výťahovú službu? Kontaktujte nás.

Staráme sa o viac ako 2500 výťahov

Revízia a servis výťahov

Skúsený tím technikov je vždy pripravený vykonať kompletný servis výťahu. Zabezpečujeme všetky nastavenia výťahov a odstraňovanie porúch výťahov. Vďaka kompletnej súprave vlastných náhradných dielov okamžite vyriešime akýkoľvek problém. Servisujeme výťahy na rôznych typoch a druhoch výťahov (osobné výťahy, nákladné výťahy, domáce výťahy atď.).

Servisnú zmluvu uzatvárame samostatne a prehliadky sú zahrnuté v cene servisu výťahu.


Revízia výťahu

V súlade s normami ČSN 27 4002 (Bezpečnostné predpisy pre výťahy: prevádzka a servis výťahov) a ČSN 27 4007 (Bezpečnostné predpisy pre výťahy: prehliadky prevádzkové skúšky výťahov) sa musia v pravidelných intervaloch vykonávať prevádzkové prehliadky, odborné skúšky a revízne prehliadky - t. j. revízie výťahov.


Týmto spôsobom revízni technici overujú prevádzkovú spôsobilosť výťahov a vyhotovujú kompletnú dokumentáciu.


V porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami vykonávame revízie výťahov za veľmi dobrú cenu. Služba revízie sa musí vykonávať pravidelne, na čom mnohé konkurenčné spoločnosti zarábajú. Pri kúpe výťahu a kalkulácii ceny je potrebné myslieť na náklady na servis, ktoré v mnohých prípadoch prevyšujú cenu samotného výťahu.

Predávame náhradné diely

Poskytujeme kompletný a profesionálny servis výťahov. Vyrábame vlastné náhradné diely pre výťahy, čo vám aj nám zaručuje istotu dobre vykonanej práce. Náhradné diely si u nás môžete aj zakúpiť. Ich zoznam vrátane cien nájdete v ponukovom katalógu.


Náhradné diely pre výťahy z našej ponuky

  • Brzdy + náhradné diely na brzdy - čeľusť, magnet, držiak magnetu, rám motora, zotrvačník, ručné koleso, bočné ložisko, pružná spojka, brzdové obloženie, nit, plošina. 
  • Strojné trakčné kotúče a ich vence 
  • Odchyľovacie kladky - posuvné alebo valivé prevedenie 
  • Galuskové remenice - hnacie a prenosové
  • Laná s priemerom 6-16 mm + mazivo na laná, svorka, očká, reťaz, spojka, koncový článok 
  • Závesné skrutky 
  • Ťahané alebo zemné vodítko 
  • Svorky ...


Ak chcete vedieť konkrétne ceny náhradných dielov na výťahy, napíšte nám na jana.krejcova@vytahy.com. Pošleme vám heslo na zobrazenie cenníka alebo vás odkážeme na našich regionálnych partnerov.


Kompletná ponuka a cenník