Zo súťaže T-Profi - Talenty pre firmy sme priviezli zlato

1581524922-t-profi-vitezove12. 2. 2020 sme sa zúčastnili krajského kola odbornej súťaže T-Profi - Talenty pre firmy, ktorú organizuje Krajská hospodárska komora Kraje Vysočina spolu s Hospodárskou komorou Českej republiky. Jej cieľom je prilákať deti k technickému vzdelávania, podporiť polytechnickou výučbu, posilniť kvalitu odbornej prípravy a propagovať spoluprácu zamestnávateľov so strednými a základnými školami.

Súťažné družstvá sú vždy zložená z troch žiakov 5. triedy základnej školy, troch študentov 2. ročníka strednej školy a kapitána družstva - zástupca vybrané firmy. My sme v súťaži zastupovali třebíčský tím, tvorený žiakmi Základnej školy Třebíč, Benešova 585 a Strednej priemyselnej školy Třebíč.

Našou úlohou bolo zostrojenie funkčného modelu žeriavu zo stavebnice Merkur podľa montážneho návodu, čo sa nám podarilo na jednotku - krajské kolo sme vyhrali a zaistili sme si tak postup do celorepublikového finále, ktoré sa bude konať 16. 4. 2020 v Prahe.

Tak nám držte palce! :)