Revízne plošiny v hrádzi vodného diela Lipno

Údolná nádrž Lipno (Lipenská priehrada) je umelé vodné dielo vybudované na rieke Vltava v rokoch 1952-1959. Ide o najväčšiu vodnú plochu v Českej republike, vďaka čomu sa právom označuje ako české či juhočeské more. Hrádza priehrady sa nachádza v obci Lipno nad Vltavou.

Naša firma sa zúčastnila realizácie opravy revíznych plošín tohto vodného diela. Konkrétne sme sa podieľali na rekonštrukcii špeciálnej revíznej plošiny, ktorá slúži na opravy vtokového systému priehrady. Plošina s priemerom 4500 mm a zdvihom 150 m funguje nepretržite už cca 55 rokov. Dúfame, že aj vďaka nám bude slúžiť ešte dlho.