Zabudovanie výťahov do zrkadla schodištia

Už niekoľko rokov úspešne montujeme výťahy do štvor- a päťposchodových bytových domov, do ktorých neboli výťahy pri ich výstavbe v 70. a 80. rokoch umiestnené, hoci tu pre nich bol pripravený priestor medzi ramenami schodísk – tzv. zrkadlo schodiska.

V našej spoločnosti sme vyvinuli vlastné konštrukčné riešenie, ktoré osadenie výťahom umožňuje. Nazývame ho "zabudovanie výťahu do zrkadla schodiska".

Trápi vás chôdza do schodov? Kúpte si výťah!

Výťah prináša obyvateľom týchto domov obrovskú úľavu – zvlášť teraz, keď sa populácia bytoviek zo 70. a 80. rokov dostala do veku, v ktorom je peší výstup do vyšších poschodí zložitejší. Druhým a nemenej dôležitým benefitom prítomnosti výťahu v dome je vyššia hodnota bytu.

O všetko sa postaráme

Naša spoločnosť navyše ponúka kompletnú organizáciu riešení, aby ste ako obyvatelia domu nemali žiadne starosti s vybavovaním agendy a behaním po úradoch a bankách. Máme rozsiahle skúsenosti so stavbou osobných a domácich výťahov (a ďalších), rovnako ako so servisom a rekonštrukciou výťahov.

Radi pomôžeme aj vám.

Priebeh vstavby výťahu v 6 krokoch

S realizáciou výťahu si nemusíte robiť starosti. Zaistíme naozaj všetko:

  1. Posúdenie finančných možností bytového domu a návrh financovania diela (vybavenie úveru)
  2. Podpísanie zmluvy o dielo
  3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výberové konanie vrátane vyjadrenia dotknutých orgánov (hasiči a pod. podľa požiadaviek stavebného úradu)
  4. Vydanie kladného stanoviska stavebným úradom
  5. Vlastná realizácia výťahu vrátane šachty a spojených stavebných prác
  6. Kolaudácia diela

Prvé štyri body časovo odhadujeme na cca 3 mesiace. Samotná realizácia (bod 5) nám väčšinou trvá do 6 týždňov. Nasleduje kolaudácia podľa požiadaviek stavebného úradu.

3 dôvody, prečo investovať do výťahu

  1. Zdravotné hľadisko - úľava pri neustálom zdolávaní schodov
  2. Technické hľadisko – súčasné technológie výťahov sú také, že výťahy môžeme realizovať v rôznych modifikáciách a s rôznymi pohonmi
  3. Finančné hľadisko - inštaláciou výťahu do domu sa zvyšuje hodnota bytu

Ukážky realizácií