Výťah pre Strednú priemyselnú školu Třebíč

20. 1. 2020 sme na Strednej priemyselnej škole Třebíč slávnostne sprevádzkovali malý nákladný výťah MB 100, ktorý budú žiaci používať ako výučbovú pomôcku. Dúfame, že dobre poslúži.