Z celorepublikového finále súťaže Talenty pre firmy T-Profi sme priviezli 4. miesto!

31. 8. 2021 sme sa spolu so Strednou priemyselnou školou Třebíč zúčastnili celorepublikového finále súťaže Talenty pre firmy T-Profi, v ktorom sme sa umiestnili na krásnom 4. mieste.

Cieľom tejto súťaže je podporiť polytechnickou výučbu na školách, zvýšiť prestíž technických odborov vo vzdelávacom systéme a propagovať spoluprácu zamestnávateľov so základnými a strednými školami. Hospodárska komora, ktorá súťaž organizuje, týmto projektom zároveň reaguje na aktuálne potreby trhu práce, ktorým v posledných rokoch nezodpovedá štruktúra absolventov stredných alebo vysokých škôl.