Páternoster pre Právnickú fakultu Univerzity Karlovej

Dnes by sme vám radi predstavili významnú rekonštrukciu páternosteru, ktorú sme dokončili v marci 2018. Možno ste o nej počuli alebo čítali v médiách – nejde totiž o nič menšieho ako páternoster na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity.

DSC-0549 DSC-0516

História páternosteru na pražských právach

DSC-0501

Páternoster bol súčasťou budovy Právnickej fakulty už od jej vzniku v rokoch 1926-1931. Za vybudovaním stála továreň ŠKODA, ktorá vďaka 12 za sebou umiestneným kabinkám umožnila profesorom a študentom rýchlejší presun medzi podlažiami.

V 70. rokoch potom výťah prešiel rekonštrukciou. Použila sa pri nej ale rad nepôvodných dielov a častí, čo sa neskôr začalo prejavovať v nespoľahlivom chode výťahu. Od roku 2004 do roku 2005 už bol používaný len ojedinele a v roku 2005 bol nakoniec z technických dôvodov odstavený.

Prvé kroky k obnoveniu páternosteru

O 8 rokov neskôr sa objavila prvá iniciatíva na renováciu páternoster zo strany absolventov. V dôsledku toho sa Právnická fakulta v roku 2016 rozhodla usporiadať verejnú zbierku na obnovu pôvodného výťahu. Jej súčasťou bola okrem iného aj "adopcie" kabínok, ktorú využili napríklad študentské spolky alebo niektoré právne kancelárie. V januári 2017 potom prebehlo výberové konanie na hlavného dodávateľa páternosteru, v ktorom zvíťazila naša spoločnosť VÝTAHY, s.r.o. Do rekonštrukcie samotnej sme sa pustili v júni 2017 a dokončili ju v marci 2018. A čo všetko sme za tú dobu opravili?

Rekonštrukcia páternosteru v 10 krokoch

  1. Vykonali sme kompletnú demontáž súčasného výťahu - starého stroje od výrobcu firmy ŠKODA.
  2. Kompletne sme demontovali vodítka a napínacie stanice výťahu.
  3. Vykonali sme stavebné úpravy napínacie stanice.
  4. Namontovali sme nový výťahový stroj a novú napínacie stanicu.
  5. Namontovali sme nová vodítka výťahu, drevené vodiace lišty a nosné prostriedky (reťaze).
  6. Na nosné prostriedky sme zavesili oceľové rámy kabín.
  7. Dokompletovali sme elektro výzbroj výťahu.
  8. Vykonali sme stolárske práce - montáž portálov a spodných a horných priecestných stien.
  9. Namontovali sme samotné drevené kabíny.
  10. Začistili sme všetky stolárske prvky na výťahu.


Súčasťou našej práce bola aj výroba vitríny pre výstavu pôvodného strojového zariadenia (výťahového stroja) a dvoch pôvodných kabín výrobcu firmy ŠKODA.

Pozrite sa na fotografie z rekonštrukcie páternosteru: