Navštívili nás žiaci zo ZŠ Školní

V januári navštívili našu spoločnosť žiaci zo ZŠ Školní vo Veľkom Meziříčí v rámci exkurzie zameranej na výber povolania..

Priestormi našej spoločnosti VÝTAHY ich previedol Martin Krejčí, vedúci výrobného oddelenia. Počas prehliadky oboznámil žiakov s históriou našej spoločnosti, s výrobou a montážou výťahov a s možnosťami štúdia oboru Výťahár na HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí.

Na rozlúčku žiaci dostali upomienkové predmety a materiály o štúdiu.

Za návštevu veľmi pekne ďakujeme!