Poděkování - L. Novomeského 1, Trenčín

Vlastníci bytového domu na ulici L. Novomeského č. 1 v Trenčíne vyslovujú úprimné poďakovanie spoločnosti VÝŤAHY s.r.o., Vrchovecká 216, Velké Meziříčí za vysoko kvalitne vykonanú prácu pri montáži výťahu v bytovom dome.

Ďakujem za flexibilnú spoluprácu, kvalitne a v predstihu odvedenú prácu všetkým montážnikom.

Zástupca vlastníkov domu Dušan Uhlík