Bubnové výťahy

Bubnový výťah nemá na rozdiel od trakčného výťahu protizávažie. Stroj je miesto toho osadený bubnom, na ktorý sa navíja nosné laná. Vďaka tomu môžeme maximálne využiť priestor šachty pre kabínu.

Parametre bubnových výťahoc

Tento typ výťahov má vždy strojovňu, ktorú umiestňujeme nad šachtu či pod ňu. Jej dominantou je bubon, do ktorého sa navíja lano. Bubnové výťahy sú vhodné predovšetkým do starších budov, kde šachty z bývalých svetlíkov neumožňujú inštaláciu dostatočne veľké kabíny (napr. pre prepravu kočíkov a invalidných vozíkov).

Výhody bubnových výťahov

Bubnové výťahy majú oproti trakčným výťahom tieto výhody:

  • maximálne využitie priestoru v šachte – rozmernejšie kabína 
  • presnejší zastavovanie v staniciach 
  • nižší výskyt rázov – plynulejšia jazda

Ich nevýhodou je naopak väčšia spotreba elektrickej energie (cca o 40 %) a tiež vyššia hlučnosť.

Bubnové výťahy a ich používanie

Pohon bubna odporúčame buď do osobných výťahov, alebo do malých nákladných výťahov.