Trakčné výťahy

Trakčný alebo lanový výťah je klasický elektrický výťah poháňaný motorom, ktorého rotor je spojený s ovládacou kladkou. Tento typ výťahu je zavesený na lane prechádzajúcom cez kladku a hmotnosť kabíny je zvyčajne vyvážená protizávažím.

Parametre trakčných lanových výťahov

Elektrické trakčné výťahy sú vhodné pre murované šachty a samonosné oceľové konštrukcie. Strojovňa môže byť umiestnená nad šachtou, pod najnižšou úrovňou podlahy alebo kdekoľvek vedľa šachty. Vyrábame aj trakčné výťahy bez strojovne alebo bezprevodové stroje - v tomto prípade zabudujeme pohonnú jednotku do výťahovej šachty bez potreby ďalšieho priestoru v budove.

Výhody elektrických trakčných výťahov

Trakčné výťahy majú oproti druhému najbežnejšiemu typu - hydraulickým výťahom - tieto výhody:

  • vyššia rýchlosť 
  • vyššia nosnosť 
  • dlhá životnosť nižšie 
  • náklady na prevádzku a údržbu (nie je potrebné meniť olejovú náplň)

Jedinou nevýhodou týchto výťahov je potreba vyvažovacieho závažia, ktoré obmedzuje priestor v šachte, a tým aj veľkosť kabíny. V prípade starších budov, kde šachty bývalých svetlíkov neumožňujú inštaláciu dostatočne veľkej kabíny, preto odporúčame skôr bubnové výťahy.

Trakčné výťahy a ich používanie

Trakčná technológia sa dá použiť na širokú škálu výťahov: