Trakční výtahy

Trakční neboli lanový výtah je klasický elektrický výtah poháněný motorem, jehož rotor je napojený na řídící kladku. Tento typ výtahu je zavěšený na laně vedoucím přes kladku a váha jeho kabiny bývá vyrovnána protizávažím.

Parametry trakčních lanových výtahů

Elektrické trakční výtahy jsou vhodné do zděné šachty i samonosné ocelové konstrukce. Strojovnu můžeme umístit dle možností nad šachtu, pod úroveň nejnižšího podlaží, anebo kamkoliv vedle šachty. Vyrábíme i trakční výtahy bez strojovny čili bezpřevodové stroje – v tomto případě zabudujeme pohonnou jednotku do výtahové šachty bez nároků na další prostory v budově.

Výhody elektrických trakčních výtahů

Trakční výtahy mají oproti druhému nejrozšířenějšímu typu – hydraulickým výtahům – tyto výhody:

  • vyšší rychlost 
  • větší nosnost 
  • dlouhá životnost 
  • nižší náklady na provoz a údržbu (nemusíme měnit olejovou náplň)

Za nevýhodu těchto výtahů považujeme pouze potřebu vyvažovacího závaží, které omezuje prostor v šachtě a tím i velikost kabiny. V případě starších budov, kde šachty z bývalých světlíků neumožňují instalaci dostatečně velké kabiny, proto doporučujeme spíše bubnové výtahy.

Trakční výtahy a jejich použití

Trakční technologii můžeme použít pro celou řadu výtahů: