Páternostery (oběžné výtahy)

Jako jediná společnost v České republice se věnujeme také výrobě a rekonstrukci oběžných výtahů neboli páternosterů. Mezi naše nejznámější rekonstrukce patří např. páternoster pro Univerzitu Karlovu nebo páternoster na brněnském VUT.

Co si pod páternosterem představit?

Páternoster je oběžné zdvihací zařízení, které jako nosný prostředek používá řetězy. Jedná se v podstatě o dvě řady kabin zavěšených těsně za sebou, které se pohybují v protisměru - jedna nahoru a druhá dolů.

Díky tomu páternoster na rozdíl od klasického výtahu odbaví mnohem více cestujících. Nejčastěji se s ním proto setkáváme v budovách s vysokou hustotou pohybu osob (administrativní sídla, vysoké školy apod.)


Jak páternoster funguje?

Pohon páternosterů zajišťuje záběr zubů hnací kladky s čepy řetězů. Počet výtahových kabin odpovídá dvojnásobku počtu obsluhovaných podlaží, přičemž jednotlivé klece jsou spojené řetězy. Tyto řetězy vedou přes poháněnou kladku v horní části šachty a dále přes napínací kladku v dolní části šachty. Kabiny v těchto dvou místech mění směr – horizontálně se přesunou z jednoho směru do druhého.


Za zmínku také stojí, že nástup a výstup do páternosteru probíhá za jízdy. Zařízení z tohoto důvodu disponuje nadstandardními bezpečnostními prvky, jako jsou např. ochranné stěny, které uzavírají prostor mezi dvěma po sobě následujícími kabinami.

Zajímavost: proč název "páternoster"?

Páternoster je neoficiální, nicméně velmi používaný název pro oběžný výtah. Označení pravděpodobně vychází z křesťanské modlitby Otčenáš, latinsky "Pater noster". Během ní se totiž často používá růženec, jehož korálky jsou zavěšené na řetězu stejně jako kabiny oběžného výtahu.

Páternoster nebo také jinak oběžný výtah v provozu