Páternoster pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy

Dnes bychom vám rádi představili významnou rekonstrukci páternosteru, kterou jsme dokončili v březnu 2018. Možná jste o ní slyšeli nebo četli v médiích - nejde totiž o nic menšího než páternoster na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy při slavnostním spuštění nového páternosteru Galavečer na Právnické fakultě - oficiální spuštění páternosteru

Historie páternosteru na pražských právech

Vitrína pro původní výtahový stroj páternosteru

Páternoster byl součástí budovy Právnické fakulty už od jejího vzniku v letech 1926-1931. Za vybudováním stála továrna ŠKODA, která díky 12 za sebou umístěným kabinkám umožnila profesorům a studentům rychlejší přesun mezi podlažími.

V 70. letech potom výtah prošel rekonstrukcí. Použila se při ní ale řada nepůvodních dílů a částí, což se později začalo projevovat v nespolehlivém chodu výtahu. Od roku 2004 do roku 2005 už byl používán jen ojediněle a v roce 2005 byl nakonec z technických důvodů odstaven.

První kroky k obnovení páternosteru

O 8 let později se objevila první iniciativa na renovaci páternosteru ze strany absolventů. V důsledku toho se Právnická fakulta v roce 2016 rozhodla uspořádat veřejnou sbírku na obnovu původního výtahu. Její součástí byla mimo jiné i "adopce" kabinek, kterou využily například studentské spolky nebo některé právní kanceláře. V lednu 2017 potom proběhlo výběrové řízení na hlavního dodavatele páternosteru, ve kterém zvítězila naše společnost VÝTAHY, s.r.o. Do rekonstrukce samotné jsme se pustili v červnu 2017 a dokončili ji v březnu 2018. A co vše jsme za tu dobu opravili?

Rekonstrukce páternosteru v 10 krocích

  1. Provedli jsme kompletní demontáž současného výtahu - starého stroje od výrobce firmy ŠKODA.
  2. Kompletně jsme demontovali vodítka a napínací stanice výtahu.
  3. Provedli jsme stavební úpravy napínací stanice.
  4. Namontovali jsme nový výtahový stroj a novou napínací stanici.
  5. Namontovali jsme nová vodítka výtahu, dřevěné vodicí lišty a nosné prostředky (řetězy).
  6. Na nosné prostředky jsme zavěsili ocelové rámy kabin.
  7. Dokompletovali jsme elektro výzbroj výtahu.
  8. Provedli jsme truhlářské práce - montáž portálů a spodních a horních přejezdových stěn.
  9. Namontovali jsme samotné dřevěné kabiny.
  10. Začistili jsme všechny truhlářské prvky na výtahu.


Součástí naší práce byla i výroba vitríny pro výstavu původního strojního zařízení (výtahového stroje) a dvou původních kabin výrobce firmy ŠKODA.

Podívejte se na fotografie z rekonstrukce páternosteru: