Historie společnosti

Výroba a montáž výtahů byla ve Velkém Meziříčí zahájena již v roce 1957, trvá tedy více než půl století a za tu dobu se zařadila mezi tradiční obory činnosti v našem městě. Byla umístěna v bývalém Podhradském mlýně, který v té době sloužil jako strojírna a byl vyvlastněn původnímu majiteli.

Učňovské středisko pro výtaháře

V průběhu let byla jeho budova upravena do dnešního stavu. Nedlouho po založení provozovny bylo založeno i učňovské středisko, jedno ze dvou v tehdejším Československu, které vychovávalo mechaniky zdvihacích zařízení pro Moravu a Slovensko. Tím byl dán jeden z důvodů pro známost provozovny v odborné výtahářské veřejnosti celé republiky.

Na tuto tradici navázala místní HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí, která v roce 2017 ve spolupráci s naší společností znovu otevřela obor Výtahář.

Založení společnosti VÝTAHY s.r.o.

Provozovna několikrát změnila majitele i název a počátkem roku 1992 byla budova v restituci vydána původnímu majiteli. Zbytek podniku byl zprivatizován a stal se základem nové společnosti VÝTAHY, s.r.o., která přechodně po dobu pěti let sídlila v nájmu u stavební společnosti PKS na Třebíčské ulici. Nová společnost se poměrně rychle rozvíjela, z původních 60 zaměstnanců se zvýšil stav na 160 a bylo rozhodnuto o stavbě nového sídla.

areal-spolecnosti-vytahy-sroNové sídlo společnosti

Za tímto účelem společnost zakoupila rozestavěný rybářský areál na ulici Vrchovecká, který přebudovala a dostavěla do současného stavu. Stavba byla ukončena v roce 1997.

Rozšíření nabídky služeb

Vedle zavedených oborů činnosti, tedy výroby, montáže a servisu výtahů a výroby průmyslových vrat byla zavedena výroba mostových jeřábůgarážových vrat a posuvných bran a zejména byla otevřena prodejna hutních materiálů, která provádí i dělení, ohýbání, případně svařování zakoupeného zboží.

Od roku 1991 prožil i výtahářský obor nástup nadnárodních společností na náš trh, což podstatně zostřilo konkurenci v celém oboru.

Naše společnost se profilovala jako převážně výrobní a stala se největším výrobcem výtahů v českém vlastnictví v České republice.