Politika kvality

Hlavním cílem činnosti naší společnosti VÝTAHY, s.r.o., je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami při trvalém zvyšování péče o životní prostředí a bezpečnosti práce. Trvalého zvyšování kvality svých výrobků a poskytovaných služeb dosahujeme za aktivní účasti všech zaměstnanců, z nichž každý se podílí podle svých možností na nepřetržitém rozvoji. Společnost chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit. Dobré jméno společnosti VÝTAHY, s.r.o. je nezbytným předpokladem trvalé prosperity, a proto se musí chránit.

Vedení společnosti nezapomíná na rozvíjení nezbytného předpokladu úspěšného podnikání, a to stálou péčí o zákazníka.

Prioritní je:

 • optimální nabídka našich služeb pro každého zákazníka bez rozdílu velikosti zakázky 
 • preference spokojenosti zákazníka před okamžitým ziskem 
 • zajištění komplexní služby


Požadavky našich zákazníků:

 • bezchybná projektová dokumentace 
 • bezchybná realizace zakázek 
 • vyvážený poměr mezi cenou a produktem


Závazek vedení:

 • politiku kvality 1x ročně upřesňovat do měřitelných cílů 
 • neustálá snaha po bezchybnosti 
 • hledání lepších řešení 
 • větší užitek pro zákazníka 
 • kooperativní způsob řízení 
 • zajištění zdrojů (finančních, technologických, lidských) pro dosažení stanovených cílů


Závazek pracovníků:

 • co nejvyšší vlastní zodpovědnost každého pracovníka 
 • spolupráce všech pracovníků pro dosažení společných cílů 
 • provádět správně věci správným způsobem


Naším prvořadým zájmem je udržovat se zákazníky a našimi dodavateli vzájemně výhodné vztahy, důvěřovat jim a jednat s nimi s úctou.

Naším dlouhodobým strategickým záměrem je trvale zvyšovat hodnoty společnosti a vytvořit stabilizovaný tým zaměstnanců s potřebnou kvalifikací, který bude považovat za čest pracovat v této společnosti a svým pracovními výsledky i jednáním šířit její dobré jméno.

Tato politika kvality navazuje na záměry ve všech oblastech činnosti společnosti.


KVALITA NENÍ SETRVALÝ STAV, JE TO CESTA TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ.