Politika BOZP/PO

Hlavním cílem činnosti společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami při trvalém zvyšování péče o bezpečnost práce se snahou minimalizovat negativní vlivy na bezpečnost práce svých činností, výrobků a služeb ve fázích návrhu, výroby, užití a dožití našich produktů. Trvalého zvyšování povědomí o rizicích bezpečnosti práce dosahujeme za aktivní účasti všech zaměstnanců, z nichž každý se podílí podle svých možností na minimalizaci vlivu své činnosti na rizicích bezpečnosti práce. Společnost chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit.

Vedení společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí proto vyhlašuje v zájmu minimalizace svých rizik bezpečnosti práce při vývoji, výrobě a užití svých produktů následující Politiku BOZP/PO, která vychází ze strategie společnosti a patří v integraci s politikou kvality a environmentu k nejdůležitějším prioritám.

  1. Zlepšovat systém řízení bezpečnosti práce dle mezinárodního standardu ČSN OHSAS 18001 v integraci se systémem managementu kvality dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001 a se systémem environmentálního managementu dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001.
  2. Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců v oblasti řízení rizik bezpečnosti práce za účelem omezovat a snižovat je.
  3. Považovat za základ a samozřejmost dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti BOZP/PO, zejména těch, které se vztahují na naše významné environmentální aspekty a rizika.
  4. Předcházet nehodám a incidentům prosazováním prevence ve všech činnostech.
  5. Sdělujeme tuto politiku všem osobám, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti a přiměřeně i všem zainteresovaným stranám, tj. zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, státní správě a veřejnosti.
  6. Rozpracovat a realizovat tuto politiku BOZP/PO stanovením měřitelných a kontrolovatelných cílů BOZP, které budou vyhlašovány na období jednoho roku a které budou pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány. Každý cíl potom bude vždy rozpracován do jednotlivých programů BOZP/PO.