Bubnové výtahy

Bubnový výtah nemá na rozdíl od trakčního výtahu protizávaží. Stroj je místo toho osazen bubnem, na který se navíjí nosná lana. Díky tomu můžeme maximálně využít prostor šachty pro kabinu.

Parametry bubnových výtahů

Tento typ výtahů má vždy strojovnu, kterou umisťujeme nad šachtu či pod ni. Její dominantou je buben, do něhož se navíjí lano. Bubnové výtahy jsou vhodné především do starších budov, kde šachty z bývalých světlíků neumožňují instalaci dostatečně velké kabiny (např. pro přepravu kočárků a invalidních vozíků).

Výhody bubnových výtahů

Bubnové výtahy mají oproti trakčním výtahům tyto výhody:

  • maximální využití prostoru v šachtě – rozměrnější kabina 
  • přesnější zastavování ve stanicích 
  • nižší výskyt rázů – plynulejší jízda

Jejich nevýhodou je naopak větší spotřeba elektrické energie (cca 40 %) a také vyšší hlučnost.

Bubnové výtahy a jejich použití

Bubnový pohon doporučujeme buď do osobních výtahů, anebo do malých nákladních výtahů.