Paternostery (obežné výťahy)

Paternoster (obežný výťah) na VUT v BrneAko jediná spoločnosť v Českej republike sa venujeme tiež výrobe a rekonštrukcii obežných výťahov čiže paternosterov. Medzi naše najznámejšie rekonštrukcie patrí napr. paternoster pre Univerzitu Karlovu alebo paternoster na brnenskom VUT.

Čo si pod paternosterom predstaviť?

Paternoster je obežné zdvíhacie zariadenie, ktoré ako nosný prostriedok používa reťaze (pre porovnanie sa môžete pozrieť na náš článok o reťazových výťahoch). Ide v podstate o dve rady kabín zavesených tesne za sebou, ktoré sa pohybujú v protismere - jedna hore a druhá dole.

Vďaka tomu paternoster na rozdiel od klasického výťahu odbaví oveľa viac cestujúcich. Najčastejšie sa s ním preto stretávame v budovách s vysokou hustotou pohybu osôb (administratívne sídla, vysoké školy a pod.)

Ako paternoster funguje?

Oficiálne spustenie rekonštruovaného paternosteru na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v PrahePohon paternosterov zaisťuje záber zubov hnacie kladky s čapmi reťazí. Počet výťahových kabín zodpovedá dvojnásobku počtu obsluhovaných podlaží, pričom jednotlivé klietky sú spojené reťaze. Tieto reťaze vedú cez poháňanou kladku v hornej časti šachty a ďalej cez napínacie kladku v dolnej časti šachty. Kabíny v týchto dvoch miestach mení smer - horizontálne sa presunú z jedného smeru do druhého.

Za zmienku tiež stojí, že nástup a výstup do paternosteru prebieha za jazdy. Zariadenia z tohto dôvodu disponuje nadštandardnými bezpečnostnými prvkami, ako sú napr. ochranné steny, ktoré uzatvárajú priestor medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kabínami.

Zaujímavosť: prečo názov "paternoster"?

Paternoster je neoficiálny, však veľmi používaný názov pre obežný výťah. Označenie pravdepodobne vychádza z kresťanskej modlitby Otčenáš, latinsky "Pater noster". Počas nej sa totiž často používa ruženec, ktorého korálky sú zavesené na reťazi rovnako ako kabíny obežného výťahu.

Máte záujem o obežný výťah? Kontaktujte nás:

Vyplňte, prosím, typ výtahu.
Vyplňte, prosím, Vaše jméno.
Vyplňte, prosím, místo realizace.
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Vyplňte, prosím, Váš e-mail.
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Prečítal(a) som si a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.