Páternostery (oběžné výtahy)

Páternoster (oběžný výtah) na VUT v BrněJako jediná společnost v České republice se věnujeme také výrobě a rekonstrukci oběžných výtahů neboli páternosterů. Mezi naše nejznámější rekonstrukce patří např. páternoster pro Univerzitu Karlovu nebo páternoster na brněnském VUT.

Co si pod páternosterem představit?

Páternoster je oběžné zdvihací zařízení, které jako nosný prostředek používá řetězy (pro srovnání se můžete podívat na náš článek o řetězových výtazích). Jedná se v podstatě o dvě řady kabin zavěšených těsně za sebou, které se pohybují v protisměru – jedna nahoru a druhá dolů.

Díky tomu páternoster na rozdíl od klasického výtahu odbaví mnohem více cestujících. Nejčastěji se s ním proto setkáváme v budovách s vysokou hustotou pohybu osob (administrativní sídla, vysoké školy apod.)

Jak páternoster funguje?

Oficiální spuštění rekonstruovaného páternosteru na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pohon páternosterů zajišťuje záběr zubů hnací kladky s čepy řetězů. Počet výtahových kabin odpovídá dvojnásobku počtu obsluhovaných podlaží, přičemž jednotlivé klece jsou spojené řetězy. Tyto řetězy vedou přes poháněnou kladku v horní části šachty a dále přes napínací kladku v dolní části šachty. Kabiny v těchto dvou místech mění směr – horizontálně se přesunou z jednoho směru do druhého.

Za zmínku také stojí, že nástup a výstup do páternosteru probíhá za jízdy. Zařízení z tohoto důvodu disponuje nadstandardními bezpečnostními prvky, jako jsou např. ochranné stěny, které uzavírají prostor mezi dvěma po sobě následujícími kabinami.

Zajímavost: proč název "páternoster"?

Páternoster je neoficiální, nicméně velmi používaný název pro oběžný výtah. Označení pravděpodobně vychází z křesťanské modlitby Otčenáš, latinsky "Pater noster". Během ní se totiž často používá růženec, jehož korálky jsou zavěšené na řetězu stejně jako kabiny oběžného výtahu.

Máte zájem o oběžný výtah? Kontaktujte nás:

Vyplňte, prosím, typ výtahu.
Vyplňte, prosím, Vaše jméno.
Vyplňte, prosím, místo realizace.
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Vyplňte, prosím, Váš e-mail.
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.