Poděkování - Bělehradská 2758, Tábor

Reference - Bělehradská 2758, TáborDůvodem zvolení firmy Výtahy s.r.o. bylo zejména: průhlednost a rychlost v jednání a nabídce všech prací a služeb, zkrácení doby odstavení výtahu na minimum prováděním prací o sobotách, nedělích i svátcích (celková doba mezi předáním staveniště a převzetím výtahu do užívání představovala 30 dnů, z toho jeho vyřazení z provozu pro majitele bytů 21 dnů), cena zakázky nižší nebo srovnatelná v porovnání s ostatními firmami, bezkonkurenční nabídka finančního zabezpečení prací z hlediska výše úvěru a podmínek jeho splácení a skvělá reference získaná na portálu pro tyto speciální práce.

 

Reference - Bělehradská 2758, TáborKromě dílčích a drobných závad spojených s počátečním provozem výtahu nedošlo do současné doby (prosinec 2014) k žádné závažnější závadě nebo výpadku výtahu. Díky servisní firmě VÝTAHY VAJDÍK s.r.o. je provoz bezproblémový a zjištěné dílčí závady jsou opraveny bezprostředně po jejich zjištění a nahlášení (včetně sobot, nedělí a svátků).

Společenství pro dům č.p. 2758 v Táboře