Poděkování - Buzulucká 2330-2331, Tábor

Reference - Buzulecká 2330-231, TáborBylo osloveno několik firem s jednotnou poptávkou. Nabídka pana Vajdíka byla cenově srovnatelná s ostatními nabídkami, ale hlavně byla bez dalších budoucích skrytých poplatků jako předražený servis, blokace rozvaděčů apod. Při výměně výtahu nebyly navíc nutné žádné větší úpravy výtahové šachty ani strojovny výtahu a nedošlo ke změně v užívání budovy.


Reference - Buzulecká 2330-231, TáborServisní pracovníci nad rámec svých povinností při montážních jízdách občas svezli těžší nákupy našim starším spolubydlícím, za což jim patří velké poděkování. Také nadstandardně dbali na maximální možný pořádek při bouracích a montážních pracích.

S pozdravem
Pavel Kazda
Předseda SVJ Buzulucká 2330