Páternostery

Nedávno jsme prováděli generální opravu oběžného výtahu (tzv. páternosteru) v Praze. Víte, jak toto netradiční zařízení vypadá, jak funguje a kde si ho můžete vyzkoušet?

Co je to páternoster?

Páternoster - oběžný výtah v PrazePáternoster je oběžné zdvihací zařízení, které jako nosný prostředek používá řetězy (pro srovnání se podívejte na náš článek o řetězových výtazích). Můžete si ho představit jako dvě řady kabin zavěšených těsně za sebou, které se pohybují v protisměru – jedna nahoru a druhá dolů.

Na rozdíl od klasického výtahu tak páternoster odbaví mnohem více cestujících a nejčastěji se s ním proto setkáváme v budovách s vysokou hustotou pohybu osob (administrativní sídla, vysoké školy apod.)

Jak fungují páternostery

Opravený páternoster v Praze - unikátní historický oběžný výtah

Pohon páternosterů zajišťuje záběr zubů hnací kladky s čepy řetězů. Počet výtahových kabin odpovídá dvojnásobku počtu obsluhovaných podlaží, přičemž jednotlivé klece jsou spojené řetězy. Tyto řetězy vedou přes poháněnou kladku v horní části šachty a dále přes napínací kladku v dolní části šachty. Kabiny v těchto dvou místech mění směr – horizontálně se přesunou z jednoho směru do druhého.

Za zmínku také stojí, že nástup a výstup do páternosteru probíhá za jízdy. Zařízení z tohoto důvodu disponuje nestandardními bezpečnostními prvky, jako jsou např. ochranné stěny, které uzavírají prostor mezi dvěma po sobě následujícími kabinami.

Kde se mohu projet páternosterem?

Páternoster byl oblíbený zejména za první republiky, dnes už se téměř nevyrábí. Projet se jím ale můžete v řadě budov po celé České republice. Mezi nejznámější patří:

  • Komerční banka na Václavském náměstí v Praze
  • Český rozhlas na Vinohradské v Praze
  • Strojní fakulta ČVUT v Praze
  • Česká pošta u hlavního nádraží v Brně
  • Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně