Prohlídky a zkoušky výtahů dané normami

  • Provozní prohlídka - vizuální prohlídka výtahu a kontrola bezpečného provozu, provádí zodpovědná, proškolená osoba (1x/14 dní)
  • Odborná prohlídka (revize výtahu) - odborné posouzení stavu zařízení, provádí pověřený servisní technik podle druhu výtahu v budovách:
    • s převažujícím volným přístupem veřejnosti (1 x / 3 měsíce)
    • používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti (1 x / 4 měsíce)
    • malé nákladní výtahy a výtahy bez dopravy osob (1 x / 6 měsíců)
  • Odborná zkouška - inspekční technik servisní firmy stanoví provozní rizika výtahu (1 x / 3 roky)
  • Inspekční prohlídka - pověřený technik (TÜV certifikát) vytvoří inspekční zprávu, ve které stanoví opatření na odstranění rizik a vad (1 x / 6 let)