Z celorepublikového finále soutěže Talenty pro firmy T-Profi jsme přivezli 4. místo!

31. 8. 2021 jsme se spolu se Střední průmyslovou školou Třebíč zúčastnili celorepublikového finále soutěže Talenty pro firmy T-Profi, ve kterém jsem se umístili na krásném 4. místě.

Cílem této soutěže je podpořit polytechnickou výuku na školách, zvýšit prestiž technických oborů ve vzdělávacím systému a propagovat spolupráci zaměstnavatelů se základními a středními školami. Hospodářská komora, která soutěž pořádá, tímto projektem  zároveň reaguje na aktuální potřeby trhu práce, kterým v posledních letech neodpovídá struktura absolventů středních nebo vysokých škol.