Vestavba výtahu do zrcadla schodiště

Již několik let úspěšně montujeme výtahy do čtyř- a pětipatrových bytových domů, do kterých nebyly výtahy při jejich výstavbě v 70. a 80. letech umístěny, ačkoli tu pro ně byl připravený prostor mezi rameny schodišť - tzv. zrcadlo schodiště.

V naší společnosti jsme vyvinuli vlastní konstrukční řešení, které osazení výtahem umožňuje. Nazýváme ho "vestavba výtahu do zrcadla schodiště".

Trápí vás chůze do schodů? Pořiďte si výtah!

Výtah přináší obyvatelům těchto domů obrovskou úlevu - zvlášť nyní, kdy se populace bytovek ze 70. a 80. let dostala do věku, ve kterém je pěší výstup do vyšších pater složitější. Druhým a neméně důležitým benefitem přítomnosti výtahu v domě je vyšší hodnota bytu.


O vše se postaráme

Naše společnost navíc nabízí kompletní organizaci řešení, abyste jakožto obyvatelé domu neměli žádné starosti s vyřizováním agendy a běháním po úřadech a bankách. Máme rozsáhlé zkušenosti se stavbou osobních a domácích výtahů (a dalších), stejně jako se servisem a rekonstrukcí výtahů.

Rádi pomůžeme i vám.

Průběh vestavby výtahu v 6 krocích

S realizací výtahu si nemusíte dělat starosti. Zajistíme opravdu vše:

  1. Posouzení finančních možností bytového domu a návrh financování díla (vyřízení úvěru)
  2. Podepsání smlouvy o dílo
  3. Vypracování projektové dokumentace pro výběrové řízení včetně vyjádření dotčených orgánů (hasiči apod. dle požadavků stavebního úřadu)
  4. Vydání kladného stanoviska stavebním úřadem
  5. Vlastní realizace výtahu včetně šachty a spojených stavebních prací
  6. Kolaudace díla

První čtyři body časově odhadujeme na cca 3 měsíce. Samotná realizace (bod 5) nám většinou trvá do 6 týdnů. Následuje kolaudace dle požadavků stavebního úřadu.

3 důvody, proč investovat do výtahu

  1. Zdravotní hledisko – úleva při neustálém zdolávání schodů
  2. Technické hledisko – současné technologie výtahů jsou takové, že výtahy můžeme realizovat v různých modifikacích a s různými pohony
  3. Finanční hledisko – instalací výtahu do domu se zvyšuje hodnota bytu

Ukázky realizací: