Nejprve studium? Učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

opravar-vytahuNaše firma dlouhodobě spolupracuje s Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí. Podílíme se na praktické i teoretické výuce a řada žáků strojírensky zaměřených oborů u nás absolvuje praxi. Později tu mohou najít uplatnění.

V rámci naší kooperace jsme také pomohli znovu otevřít tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Naším cílem je připravit na povolání výtaháře kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vyrábět, servisovat i rekonstruovat zdvihací zařízení všech druhů. Práce nám totiž neustále přibývá a kvalitních výtahářů není nikdy dost.

A jak tedy studium tohoto oboru probíhá?

Co vás čeká v průběhu studia

Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje vás připraví na výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních. Během studia se v pravidelných týdenních cyklech střídá teoretické a praktické vyučování, přičemž ve druhém a třetím ročníku se zaměříte na výtahy a zdvihací zařízení. Obor zakončíte závěrečnou zkouškou.

Profil a uplatnění absolventa oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Po absolvování tohoto oboru se uplatníte v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, montáže, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodnětechnické. Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů, můžete získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je např.:

  • výtahář
  • elektrikář
  • provozní elektrikář
  • elektromechanik
  • elektromontér


Po ukončení studia také můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Máte zájem o práci u nás?