Politika kvality

Hlavním cílem činnosti naší společnosti VÝTAHY, s.r.o., je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami při trvalém zvyšování péče o životní prostředí a bezpečnosti práce. Trvalého zvyšování kvality svých výrobků a poskytovaných služeb dosahujeme za aktivní účasti všech zaměstnanců, z nichž každý se podílí podle svých možností na nepřetržitém rozvoji. Společnost chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit. Dobré jméno společnosti VÝTAHY, s.r.o. je nezbytným předpokladem trvalé prosperity, a proto se musí chránit.

Vedení společnosti nezapomíná na rozvíjení nezbytného předpokladu úspěšného podnikání a to stálou péčí o zákazníka:

Prioritní je:

 • optimální nabídka našich služeb pro každého zákazníka bez rozdílu velikosti zakázky
 • preference spokojenosti zákazníka před okamžitým ziskem
 • zajištění komplexní služby

Požadavky našich zákazníků:

 • bezchybná projektová dokumentace
 • bezchybná realizace zakázek
 • vyvážený poměr mezi cenou a produktem

Závazek vedení:

 • politiku kvality 1x ročně upřesňovat do měřitelných cílů
 • neustálá snaha po bezchybnosti
 • hledání lepších řešení
 • větší užitek pro zákazníka
 • kooperativní způsob řízení
 • zajištění zdrojů (finančních, technologických, lidských) pro dosažení stanovených cílů

Závazek pracovníků:

 • co nejvyšší vlastní zodpovědnost každého pracovníka
 • spolupráce všech pracovníků pro dosažení společných cílů
 • provádět správně věci správným způsobem

Naším prvořadým zájmem je udržovat se zákazníky a našimi dodavateli vzájemně výhodné vztahy, důvěřovat jim a jednat s nimi s úctou.

Naším dlouhodobým strategickým záměrem je trvale zvyšovat hodnoty společnosti a vytvořit stabilizovaný tým zaměstnanců s potřebnou kvalifikací, který bude považovat za čest pracovat v této společnosti a svým pracovními výsledky i jednáním šířit její dobré jméno.

Tato politika kvality navazuje na záměry ve všech oblastech činnosti společnosti.

KVALITA NENÍ SETRVALÝ STAV, JE TO CESTA TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ.

 

Ve Velkém Meziříčí
březen 2012

Ing. Viktor Sobotka
ředitel společnosti