Poděkování - Moskevská 2716, Tábor

Reference - Moskevská 2716, Tábor Po průzkumu nabídky se společenství rozhodlo pro nabídku zhotovitele VÝTAHY s.r.o. Při rozhodování o přijetí této nabídky společenství vycházelo z toho, že společnost VÝTAHY s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti s rekonstrukcí obdobných výtahů v panelových domech, využívá technologií dostupných v ČR a nabízený výtah má certifikát vydaný příslušnou autoritou, kterým je osvědčována jeho shoda s platnými požadavky právních předpisů EU a ČR.

Reference - Moskevská 2716, Tábor Zaměstnanci zhotovitele se důsledně snažili, aby práce na rekonstrukci omezovaly obyvatele domu jen v nejnutnějším rozsahu a čase. Pozitivní pak byla zejména skutečnost, že dobrou přípravou rekonstrukce ze strany zhotovitele byly zkráceny smluvně dohodnuté lhůty provedení celé akce a výrazně zejména doba, na kterou byl výtah odstaven z provozu. Práce na rekonstrukci byly provedeny v dobré kvalitě a uplatněny byly i některé nové prvky, jako úprava podest a prosklená stěna v horní stanici výtahu.

Společnosti VÝTAHY s.r.o. Velké Meziříčí a Výtahy Vajdík s.r.o. Slapy u Tábora tak naše společenství může doporučit k navázání spolupráce každému zájemci o rekonstrukci výtahu v domě.

Společenství vlastníků domu čp. 2716, Tábor, Moskevská 2716, 390 05 Tábor

JUDr. Ing. Petr Holátko
předseda výboru společenství

Karel Musil
člen výboru společenství