História spoločnosti

Podhradský mlyn - pôvodné miesto výroby výťahov od roku 1957Výroba a montáž výťahov vo Velkom Meziříčí začala už v roku 1957, trvá teda viac než pol storočia a za ten čas sa zaradila medzi tradičné odbory činnosti v našom meste. Bola umiestnená v bývalom Podhradskom mlyne, ktorý v tom čase slúžil ako strojáreň a bol vyvlastnený pôvodnému majiteľovi.

V priebehu rokov bola jeho budova upravená do dnešného stavu. Nedlho po založení prevádzky bolo založené aj učňovské stredisko, jedno z dvoch vo vtedajšom Československu, ktoré vychovávalo mechanikov zdvíhacích zariadení pre Moravu a Slovensko. Tým bol daný jeden z dôvodov pre známosť prevádzky v odbornej výťahárskej verejnosti celej republiky.

Súčasné sídlo vedenia firmy VÝTAHY, s.r.o.Prevádzka niekoľkokrát zmenila majiteľa aj názov a počiatkom roku 1992 bola budova v reštitúcii vydaná pôvodnému majiteľovi. Zvyšok podniku bol sprivatizovaný a stal sa základom novej spoločnosti VÝTAHY, s.r.o., ktorá prechodne počas piatich rokov sídlila v nájme v stavebnej spoločnosti PKS na Třebíčskej ulici. Nová spoločnosť sa pomerne rýchlo rozvíjala, z pôvodných 60 zamestnancov sa zvýšil stav na 160 a bolo rozhodnuté o stavbe nového sídla.

Za tým účelom spoločnosť kúpila rozostavený rybársky areál na ulici Vrchovecká a ten prebudovala a dostavala do súčasného stavu. Stavba bola ukončená v roku 1997.

Popri zavedených odboroch činnosti, teda výroby, montáže a servisu výťahov a priemyselných vrát, bola zavedená výroba mostových žeriavov, garážových vrát a posuvných brán a najmä bola otvorená predajňa hutných materiálov, ktorá vykonáva aj delenie, ohýbanie, prípadne zváranie kúpeného tovaru.

Od roku 1991 prežil aj výťahársky odbor nástup nadnárodných spoločností na náš trh, čo podstatne zostrilo konkurenciu v celom odbore.

Naša spoločnosť sa profilovala ako prevažne výrobná a stala sa najväčším výrobcom výťahov v českom vlastníctve v Českej republike.

Celý areál spoločnosti VÝTAHY, s.r.o. - vedenie aj výrobné haly