Certifikácia

Certifikát ČSN EN ISO 45001 - Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre VÝTAHY, s.r.o.Certifikát ČSN EN ISO 9001 - Systém riadenia kvality pre VÝTAHY, s.r.o. Certifikát ČSN EN ISO 14001 - Systém environmentálneho manažmentu pre VÝTAHY, s.r.o.Certifikát Zabezpečovanie kvality výroby výťahov pre VÝTAHY, s.r.o.Inšpekčný certifikát pre VÝTAHY, s.r.o.Oprávnenie k činnosti pre VÝTAHY, s.r.o.Oprávnenie k činnosti pre VÝTAHY, s.r.o. - pokračovanieCertifikát Registra solventných firiem pre VÝTAHY, s.r.o.Certifikát Programu kvality QPLUS pre VÝTAHY, s.r.o.Osvedčenie o zriadení miesta spätného odberu batérií a akumulátorov pre VÝTAHY, s.r.o.Osvedčenie o prínose pre životné prostredie pre VÝTAHY, s.r.o.Certifikát spoľahlivej firmy pre VÝTAHY, s.r.o.

 

Ďalšie dokumenty

Projekt Úspory energie v spoločnosti VÝTAHY, s.r.o. od Európskej únie