Paternostery

Nedávno sme robili generálnu opravu obežného výťahu (tzv. paternoster) v Prahe. Viete, ako toto netradičné zariadenie vyzerá, ako funguje a kde si ho môžete vyskúšať?

Čo je to paternoster?

Paternoster - ukážkaPaternoster je obežné zdvíhacie zariadenie, ktoré ako nosný prostriedok používa reťaze (pre porovnanie sa pozrite na náš článok o reťazových výťahoch). Môžete si ho predstaviť ako dve rady kabín zavesených tesne za sebou, ktoré sa pohybujú v protismere - jedna hore a druhá dole.

Na rozdiel od klasického výťahu tak Paternoster odbaví oveľa viac cestujúcich a najčastejšie sa s ním preto stretávame v budovách s vysokou hustotou pohybu osôb (administratívne sídla, vysoké školy a pod.)

 
Ako fungujú paternostery

Obežný výťah neboli paternoster - ukážkaPohon paternosterů zaisťuje záber zubov hnacie kladky s čapmi reťazí. Počet výťahových kabín zodpovedá dvojnásobku počtu obsluhovaných podlaží, pričom jednotlivé klietky sú spojené reťaze. Tieto reťaze vedú cez poháňanou kladku v hornej časti šachty a ďalej cez napínacie kladku v dolnej časti šachty. Kabíny v týchto dvoch miestach mení smer - horizontálne sa presunú z jedného smeru do druhého.

Za zmienku tiež stojí, že nástup a výstup do paternoster prebieha za jazdy. Zariadenia z tohto dôvodu disponuje neštandardnými bezpečnostnými prvkami, ako sú napr. Ochranné steny, ktoré uzatvárajú priestor medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kabínami.

Kde sa môžem prejsť paternosterem?

Paternoster bol obľúbený najmä za prvej republiky, dnes už sa takmer nevyrába. Prejsť sa ním ale môžete v rade budov po celej Českej republike. Medzi najznámejšie patria:

  • Komerční banka na Václavskom námestí v Prahe
  • Český rozhlas na Vinohradskej v Prahe
  • Strojové fakulta ČVUT v Prahe
  • Slovenská pošta pri hlavnom nádraží v Brne
  • Fakulta strojného inžinierstva VUT v Brne