ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Hlavním cílem činnosti společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami při trvalém zvyšování péče o životní prostředí se snahou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí svých činností, výrobků a služeb ve fázích návrhu, výroby, užití a dožití našich produktů. Trvalého zvyšování povědomí o životním prostředí dosahujeme za aktivní účasti všech zaměstnanců, z nichž každý se podílí podle svých možností na minimalizaci vlivu své činnosti na životní prostředí. Společnost chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit.

Vedení společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí proto vyhlašuje v zájmu minimalizace svých vlivů na životní prostředí při vývoji, výrobě a užití svých produktů následující Environmentální politiku, která vychází ze strategie společnosti a patří v integraci s politikou kvality a BOZP k nejdůležitějším prioritám.

  1. Zlepšovat systém environmentálního managementu dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001 v integraci se systémem managementu kvality dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001 a se systémem řízení bezpečnosti práce dle mezinárodního standardu ČSN OHSAS 18001.

  2. Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a snižovat tak při všech svých výrobních činnostech dopady na životní a pracovní prostředí.

  3. Považovat za základ a samozřejmost dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí.

  4. Předcházet havarijním stavům prosazováním prevence ve všech činnostech.

  5. Zajistit závazek prevence znečišťování snižováním produkce odpadů a energetické náročnosti a zároveň zvyšováním podílu recyklovatelných odpadů a stupněm využití všech surovin a materiálů a také prosazováním technologií šetrnějších k životnímu prostředí.

  6. Sdělujeme tuto politiku všem osobám, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti a přiměřeně i všem zainteresovaným stranám, tj. zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, státní správě a veřejnosti.

  7. Rozpracovat a realizovat tuto environmentální politiku stanovením měřitelných a kontrolovatelných environmentálních cílů, které budou vyhlašovány na období jednoho roku a které budou pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány. Každý cíl potom bude vždy rozpracován do jednotlivých environmentálních programů.

Ve Velkém Meziříčí
březen 2012


Ing. Viktor Sobotka
ředitel společnosti

Variabilní řešení výtahů

Variabilní řešení výtahů

Všechny typy výtahů je možno provádět v různých tvarových, prostorových a velikostních modifikacích. Interiér kabin možno navrhovat v přírodních materiálech, imitacích, nerez plech strukturovaný, leštěný, mosazný plech, obklad POLYREY, koberec, nástřik akrylátovými barvami dle odstínů RAL a další materiály, osvětlení (bodové, rastrové, nepřímé, celoplošné), zrcadlo, ovladače a doplňky v provedení nerez, mosaz, barva dle požadavku.

Společnost VÝTAHY, s.r.o.

Nahoru